Academia.edu


MASONPOTAMIA

Celebri în privinţa Mesopotamiei au devenit nu de mult cercetătorii britanici, masonii Christopher Knight & Robert Lomas, cu volumul “Secretul lui Hiram”. Craniul brăzdat de tăieturi adânci atestă un asasinat în cazul morţii primului mason al lumii, Hiram. urmărind istoricul unor simboluri masone, vechimea şi scopurile acestora, este descoperit un potop ante-biblic. Dumnezeu “…a creat Tigrul şi Eufratul şi le-a pus la locul lor…a ridicat clădiri…” Clădirile nu vor apărea în “povestea israelită din cauza naturii nomade a evreilor”. Avraam a plecat din Ur; el este primul evreu. Yahve se va ivi la sute de ani după scrierea acestor tăbliţe cuneiforme. Potopul a reprezentat, pe tăbliţa nr.12 a Epopeii lui Ghilgameş, inundarea neobişnuită a câmpiilor Mesopotamiei; doi metri de mâl acoperă într-adevăr 100.000 km pătraţi, de la Nord de Baghdad până-n Golf. Apele distrug civilizaţia proto-sumeriană. “Ur, cu marele-i ziggurat era unul din marile state-oraş ale lumii şi mai aproape de oraş acum 4400 de ani decât este acum; în sec. XVIII î. Hr. devenise minor”. Sumerienii au plecat în lume; pentru popoarele “mai puţin avansate din Europa şi Asia, păreau ei înşişi zei”. A avut loc şi o reîntoarcere a acestui popor în matca iniţială şi o reconstituire a ceea ce s-a distrus. Nabopalassar construieşte la Babylon celebrul Turn cu şapte etaje, înalt de 99,8 m (300 de picioare). Emigranţii, care au plecat spre Nord, au devenit naţiunea evreiască, “adoptând o istorie teologică bazată pe credinţele unui subgrup sumerian”. Babylonianul Nabucodonosor cucereşte Ierusalimul…Revenind la oraşul-stat: Babylonul avea 15 mile pătrate, clădiri cu 3-4 etaje. Săpături recente i-au dat dreptate lui Herodot, care afirmă că acesta a fost cel mai mare oraş al lumii. Dacă zigguratul din Ur a fost parţial reconstituit de către arabi, la finele secolului trecut, cel de la BEL (Ba-Bel în sumeriană însemnând Poarta Zeului), e o ruină informă. Se mai păstrează Poarta Ishtar. Ezechiel s-a aflat în exil la Nippur. Persanul Cyrus cucereşte Babilonul şi permite evreilor să se reîntoarcă în Ierusalim, dându-le înapoi comorile confiscate de Nabuco. Şi în zilele noastre există câteva sinagogi în Baghdad şi un rabin.
Nu de mult s-a descoperit comoara din Nimrud, la Baghdad. Probabil cele mai noi descoperiri și-au găsit un adăpost sigur în Statele Unite.

ERWIN LUCIAN BURERIU

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.