Cronica literară de Constantin DRAM: „Uraganul de fier”- roman de E.L.Bureriu


005
„Conceput în trei părți distinctive, cuprinzând secvențe detașabile și independente, atât structural cât și semantic, romanul „Uraganul de fier” al lui Erwin Lucian Bureriu impune ca suprapersonaj timpul, privit ca factor dominant în relațiile oamenilor cu istoria. E mai întâi epoca lui Eugeniu de Savoia, când se pornea marele marș asupra Timișoarei. În pagini care amintesc de buna tradiție a romanelor istorice, autorul ne întinde de fapt o capcană. Așa că, de la imaginea clasică a carelor de război se trece pe nesimțite la realizarea unei alte imagini, ce va deveni simbolică în economia textului, cea a mlaștinilor imense și misterul creat în jurul existenței lor, care devin subiect de meditație…Plecând de la aceste imagini autorul brodează un ingenios scenariu care va aduce în fața cititorului istoria, fascinantă pe alocuri a unui element de importanță în zonă, canalul navigabil care străbate spațiul invocat unind două râuri într-un miraculos și folositor curs de apă. Se împletesc în această parte elemente care țin de un plan strict referențial cu elemente de ficțiune și improvizație în pagini ușor eteroclite, dar care dau savoare lecturii. Se îmbină imaginarul cu realitatea obiectivă a construcției Canalului Bega…
A doua parte a romanului se ocupă de destinele zonei într-un ev în care industria și comerțul încep să-și spună cuvântul. Și în această secțiune se poate identifica un nucleu narativ, care tratează evenimentele legate de revoluționarii pașoptiști. Sunt pagini scrise cu o anumită plăcere a relatării, a căutării elementelor care să suscite interes, care se derulează conform unui scenariu atent gândit. Navigația devine un leitmotiv. Întâmplările sunt narate cu amănunte de ordin cronicăresc…
În a treia parte a romanului timpul se apropie tot mai mult de zilele noastre. Sunt pagini ale unui fericit jurnal de bord, întoarceri în timp, toate ordonându-se spre epoca de glorie a canalului. Se observă calitățile bunului observator și analist care este Erwin Lucian Bureriu. O carte care se citește cu plăcerea celui care re-descoperă sau descoperă o lume.” (Fragmente din cronica lui Constantin Dram apărută în Convorbiri literare)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.