BLOGOSFERA

GLOBOSFERA

Prof. Iulian Boldea, Tg.Mures: „Sunt blogurile o formă a contraculturii? Mai întâi să precizăm că termenul blog e un neologism creat prin contragere şi abreviere de la sintagma web log (însemnare, jurnal diseminat prin intermediul internetului). Ca tipuri discursive, blogurile au căpătat mai multe forme: blogul ca jurnal intim, blogul cu profil publicistic, blogul specializat (cultural, economic, religios, financiar etc.), având fie un autor unic, fie mai mulţi autori. Stilul blogurilor este dintre cele mai deconcertante, de la scriitura educată, expresivă, spectaculoasă, până la scrisul precar, nesigur pe el, polemic fără măsură ori dezaxat. Evident, fenomenul blogurilor a provocat şi o relativizare a limitelor dintre genurile literare, conturând, în anumite cazuri, o descentrare tematică sau expresivă. Sfidând, de cele mai multe ori, ierarhiile prestabilite, blogul (care poartă girul valorii, desigur) ca expresie a contraculturii poate fi asimilat de către cultura oficială, prin diferite modalităţi (republicarea conţinutului blogurilor în ziare, editarea în volume, popularitatea blogurilor celebrităţilor din cultură, politică, muzică, sport etc.). Blogurile se constituie, într-un anumit sens, ca formă a contraculturii, datorită fizionomiei lor subversive; ele se conturează, de cele mai multe ori, ca opoziţie la o cultură/ literatură oficiale, încercând să submineze poziţii şi ierarhii (pre)stabilite, să sancţioneze conformismul unor instituţii culturale, să deturneze atenţia cititorilor de la cultura oficializată la manifestările underground. Desigur, multe dintre blogurile literare, culturale sau, pur şi simplu, cu o marcă personală nu sunt altceva decât simulacre de contraliteratură sau contracultură, care lansează scenarii mistificatoare, neperformante valoric şi inexpresive stilistic. În acest fel, reacţia împotriva conformismului, a valorilor consacrate, a „sistemului” cultural/literar riscă să rămână în penumbră datorită lipsei de originalitate şi de talent şi, astfel, însăşi acţiunea blogurilor riscă să fie lipsită de orice eficacitate. Fără îndoială că blogurile îşi pot susţine, prin forţa lor iradiantă în spaţiul virtual, un mesaj al libertăţii de exprimare şi al revoltei, al scepticismului şi spontaneităţi. Ele sunt benefice prin apelul la creativitate pe care îl oferă, prin stimularea afirmării de sine şi prin metamorfozele stilistice pe care le favorizează. Desigur, pericolele ce pândesc blogosfera nu sunt deloc puţine; amatorismul şi naivitatea, mimetismul şi egocentrismul dezlănţuit, improvizările de orice fel, mistificarea şi impostura lingvistică – sunt doar câteva dintre riscurile pe care libertatea, aproape nelimitată, a blogurilor le favorizează. Din această perspectivă, de nenumărate ori, de-a lungul şi de-a latul realităţii virtuale, blogurile sunt deturnate, de autorii lor, de la menirea lor fundamentală, de alternativă la cultura oficială, înspre statutul, deloc onorant, de subcultură.”

Nu sunt de acord cu pălăvrăgeala profesorului de provincie despre bloguri ți bloggeri. DUMNEAVOASTRĂ SUNTEȚI DE ACORD ?

Advertisements

2 thoughts on “BLOGOSFERA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s