“Românii ameninţă capitala cu doar două tunuri de câmp. Ungurii cedează şi armata română intră în Budapesta. Seara se trage la hotel. Românii plătesc deocamdată în coroane, căci abia a doua zi începea regimul de ocupaţie: camera nr.100 costă 46 creiţari pe zi, cafeaua cu lapte 2,5cr. În dimineaţa de 4 august au venit şi misiunile aliate (pentru a supraveghea evenimentele, n.n.) cărora românii le-au luat-o înainte. Patru generali aliaţi aveau sarcina de a garanta împotriva oricăror excese .

Clemenceau acuză: “…armata română pradă, rechiziţionează şi trimite în România însemnate sume de bani şi materiale de căi ferate, supunând Budapesta unei blocade inutile, care înfometează oraşul. (Propaganda noastră spune că românii au hrănit orașul. Armata lui Ferdinand a oprit însă un tren cu cartofi, cumpărați de maghiari de la români. N.n.). Tot materialul de război urma să fie predat României (…) armata de ocupaţie prelua uzinele de armament, jumătate din întregul material de căi ferate, maşinile necesare construcţiei, 30% vite, 30% din utilajul agricol ca DESPĂGUBIRE PENTRU SOLDAŢII ROMÂNI ÎMPIEDICAŢI DE LA MUNCA CÂMPULUI, totul comparat cu condiţiile impuse de Aliaţi celor învinşi.

America se opune acestei măsuri care nu mai aşteaptă judecata puterilor învingătoare. Consiliul Suprem îi intentează României proces. America ameninţă că se retrage de la tratative.

Generalul american Bandholtz scrie: “Forţa suntem noi; voi reprezentaţi doar ordonanţele”. E drept, românii au luat uneori mai mult decât aveau dreptul. În anii 20 mai rugineau prin gările noastre numeroase locomotive luate din Ungaria pe care TEMBELISMUL ADMINISTRATIV nu ştiuse să le folosească. Ocupanţii au lăsat în voia ei lovitura de stat care l-a adus sus pe Horthy Nicolae-întâiul”.

Generalul american Bandholtz mărturisea că nutreşte “sentimente de ostilitate faţă de aliaţii români şi sentimente prietenoase pentru inamicii unguri”.

Clemenceau declară presei: “Rapoartele comisiei interaliate ne arată că autorităţile militare româneşti continuă a goli Ungaria de resursele ei de tot felul…O astfel de atitudine va aduce pentru România cele mai serioase consecinţe”.

Delegaţii americani amerinţă că părăsesc Parisul dacă nu se vor lua măsuri severe împotriva României, propunând excluderea ei dintre Puterile Aliate, ruperea relaţiilor diplomatice, blocada economică. Iar materialele au ruginit şi urmaşii lui I.I.C. Brătianu ne-au zădărnicit împotrivirea…UNIREA O DATORĂM RĂZBOIULUI ȘI VICTORIEI ALIAȚILOR. S-a văzut doar în Banat ce a însemnat faptul că sârbii ne-au putut-o lua înainte…Efectul cel mai paradoxal al cuceririi Budapestei rămâne instaurarea horthysmului.”

Advertisements