Gh. I. Brătianu despre reacțiile Antantei privind ocuparea capitalei maghiare


“Românii ameninţă capitala cu doar două tunuri de câmp. Ungurii cedează şi armata română intră în Budapesta. Seara se trage la hotel. Românii plătesc deocamdată în coroane, căci abia a doua zi începea regimul de ocupaţie: camera nr.100 costă 46 creiţari pe zi, cafeaua cu lapte 2,5cr. În dimineaţa de 4 august au venit şi misiunile aliate (pentru a supraveghea evenimentele, n.n.) cărora românii le-au luat-o înainte. Patru generali aliaţi aveau sarcina de a garanta împotriva oricăror excese . Clemenceau acuză: “…armata română pradă, rechiziţionează şi trimite în România însemnate sume de bani şi materiale de căi ferate, supunând Budapesta … Continue reading Gh. I. Brătianu despre reacțiile Antantei privind ocuparea capitalei maghiare

Reacții la ocuparea Budapestei în 1919


  În „Biblioteca de istorie” a Institutului IORGA L.Banyai semnează un studiu, „Pe făgaşul tradiţiilor frăţeşti”.  Banyai: la Oradea s-a creat Sfatul central al revoluţionarilor români, având ca sop nu unirea cu boierimea, ci cu „harnica şi cinstita muncitorime şi ţărănime, cu Republica sfaturilor din România”. „Instaurarea dictaturii proletariatului în Ungaria a declanşat o largă mişcare de solidaritate în rândul maselor muncitoare române…s-a făcut o agitaţie deschisă pentru o bună vecinătate cu Republica Ungară a Sfaturilor. Guvernul burghezo-moşieresc român a răspuns însă cu intervenţia armată la revoluţia proletară din Ungaria şi a luat măsuri drastice împotriva celor care s-au declarat … Continue reading Reacții la ocuparea Budapestei în 1919

Opincă pe Budapesta ?


Nimic nu se compară  cu fantezia atârnării unei opinci valahe la amețitoarea înălțime a catargului pentru drapel de pe Parlamentul din Budapesta, în 1919. Fără nici o poruncă din partea Antantei, procedând la fel cu armata sârbească ocupată cu ocuparea Banatului timișean, armata română a cucerit Budapesta cu doar două tunuri de câmp și 400 soldați, plus olteanul din trupă, cel cu opinca. Menționez că singura sursă/izvor a acestei pseudoîntâmplări este inventatorul general Olteanu. (Povestea este sub semnul întrebării, ca și aceea a soldatului sovietic care ar fi arborat drapelul roșu pe Reichstag, despre care se spune că este un … Continue reading Opincă pe Budapesta ?