Globalizarea a început cu WW1


 

 

Editura Teora a tipărit  “Enciclopedia primului război mondial”. Obsesia acestei teme rămâne constantă; apar documente noi şi ne lămurim tot mai exact în legătură cu prezentul, pentru a tatona cărările viitorului. Părerea autorilor este că fenomenul globalizării de atunci a început, tot mai puternicele intervenţii americane răsturnând ordinea europeană. Au greşit cei ce nu au ţinut cont de uriaşa forţă a Americii de a produce şi de îngustimea Oceanului Atlantic…

”Nota lui Wilson (…) dovedeşte că dorinţa de a ne distruge, care i-a determinat pe duşmanii noştri să provoace războiul în 1914 nu a slăbit”, spunea cancelarul Hindenburg în persoană.  Învinovăţirea exclusivă a Germaniei este propagandă.

Primul Anschluss: după război (WW1) Austria proclamă republică şi unire cu Germania; C.N.R.C. solicită guvernul Ungariei să-i recunoască puterea asupra Transilvaniei; ce-o fi fost “conflictul armatei române cu extremiştii unguri din Lupeni şi Vulcan” altceva decât o mică represiune? ; iată că după ce Occidentul a aruncat armele, Estul abia începe răfuielile: nedeclaratul război ruso-polon; în privinţa Banatului, Londra este cea care dictează frontiera cu sârbii;  polonezii ocupă Brestul; Banatul se află, conform autorilor cărţii, “sub ocupaţie aliată franco-sârbă…” ; la Paris se fixează între unguri şi români o “ţară a nimănui” ( sper că nu e o aluzie la ţara noastră, de azi…).  Kun Bela trimite la Moscova o radiogramă în care deplânge “tendinţele anexioniste ale uneia din puterile burgheze vecine” (e clar că o asemenea distracţie imperialistă ca-n primul război nu-şi va mai putea permite România multă vreme ) ; Saarul e revendicat de francezi. Intervin negativ americanii şi regiunea trece pentru 15 ani la Societatea Naţiunilor; la 10 aprilie 1919 armata română atacă Armata Roşie Ungară ; britanicii decid, tot ei decid, ce vor face românii în Ungaria; “Distrugeţi podurile pe Tisa!” sună un prim ordin de atac român, o primă misiune; Lenin îl ajută pe Kun atacând în Bucovina; românii fraternizează în rele cu cehoslovacii, cârdăşie armată denunţată de francezi care spun că în acest fel  se întrerupe  circulaţia strategică între Moscova-Budapesta-Viena; ruşii ameninţă direct România; regăţenii confiscă locomotivele din…Transilvania; cehoslovacii încalcă graniţele Ungariei; România răspunde “cererii de ajutor a Poloniei”, intră şi acolo; are loc un contraatac ugro-ucrainean (ruşii aveau alte treburi) ; se delimitează, la Tratatul de pace , Ungaria de România prin aşa-numita “Linie Clemenceau”, ungurii dorind ca armata română să respecte această linie; China refuză prevederile tratatelor de la Versailles; un fost ministru ungar spune că “singura putere în măsură a lichida bolşevismul din centrul Europei e România”; grevă generală muncitoresc-europeană în sprijinul Ungariei bolșevice, dar…Kun se refugiază în Austria; cu musca pe căciulă gen.Mărdărescu adresează o proclanație conform căreia  “românii nu sunt vinovaţi de aducerea la cârmă a guvernului horthyst” (de parcă nu asta ar fi fost din start scopul, combaterea stângii, ce a avut efect reacţionar, până la urmă) ; românii se retrag din Polonia; Brătianu afirmă că SUA, geloasă că nu a luat petrolul românesc, îi susţine pe unguri; un fost preşedinte al Sfaturilor ungureşti, Garbay Sandor, cere azil politic în România; conform lui Horthy, cel adus la cârmă de implicarea română, cel mai mare adversar al său personal şi-al ţării sale e România, cu care nu va discuta decât prin forţa armelor. “

Advertisements