De două ori Sarajevo


Acea Românie, născută din cele două principate, a impus, de la Bucureşti, tehnica mioritică a aşteptării contextelor favorabile, din exterior. O administraţie incapabilă să elaboreze o doctrină, pe care să o şi aplice, ne-a plasat dintotdeauna în coada istoriei, într-o ambianţă de pasivitate orientală. Cine cunoaşte contextul perpetuat de cel puţin un secol în acest teritoriu, nu poate vedea decât intrigi, corupţie, raptul de foloase al unei clase politice croită dintr-o materie inferioară; instaurând, în locul democraţiei, anarhismul decadent, urmaşii nedemni ai trecutului nedemn, n-au fost în stare să pună în mişcare căruţa economiei, lăsând spaţiu crizei în metastază, lăsând … Continue reading De două ori Sarajevo

Nămoloasa periferie


Nici actualul regim pesedist nu e în stare să modifice o situație gravă, moștenită dintr-o veche și iremediabilă capacitate a administrației din principatele moldo-valahe, care și-au extins „talentele” și în fostele teritorii imperiale. Daniel Chirot este autorul cărţii “Schimbarea socială într-o societate periferică”, apărută la Editura “Corint” din Bucureşti. Cităm: “Politica României în Primul Război Mondial nu prezintă interes pentru acest studiu…Nu s-a întreprins nimic…după ce obţinuse promisiunea că va primi Transilvania ca răsplată, România a atacat Austro-Ungaria…Entuziasmul revoluţionar al trupelor ruseşti ameninţa să distrugă ce mai rămăsese în acel moment din România. Regele a proclamat o reformă agrară pentru … Continue reading Nămoloasa periferie

Balcanizarea


Există fenomenul colonizării cu români, „străini” interni. Mai puţin cu bănăţeni sau ardeleni; în diferite perioade, foametea sau politica de românizare au transportat de la Est la Vest, de la Nord la Sud-Vest, „cadre de conducere” sau populaţie muncitoare. Au venit în regiunile mai bogate, mai civilizate, pentru a prelua „greaua moştenire” lăsată de imperiul austro-ungar. Mai vin și acuma, spre Vest. Mult se minunară în faţa deosebirii dintre locurile natale şi cele de adopţiune; mai dădură cu ochii şi de minorităţile a căror patrie este tot aici, fireşte. Pe care i-au considerat străini. Ba chiar şi românii vestici erau … Continue reading Balcanizarea