Românizare/maghiarizare

Cine o duce mai rău?

O listă a orașelor din Ungaria ne dă și denumirile lor „românești”. De pildă MAKO este de fapt „MACĂU”, ca să rimeze, probabil cu BACĂU. Că Gyula este „Jula”, unde mai dau valahii cu „jula”, sau Giula, că sună ca Giulești. Apoi Bătania, Bichișciaba, Debrețin, Leta Mare, Eceda Mare, Șărcad, Strigoniu, Seghedin, Solnoca…Ai zice că domnitorii moldo-valahi au ctitorit toată Europa Centrală. Denumirile astea n-au nici o legătură cu latinitatea sau cu traco-daco-getismul. Sunt mai îndreptățiți vecinii să spună că adevăratul nume al marelui oraș din Câmpia Tiszei este TEMESVAR, oraș „ctitorit” de maghiari. Se umblă pe hartă și se botează localități în inima maghiarimii în care picior de român nu fuse de la bun început, nemaivorbind acolo de o investiție a statului român. Interesant ar fi ca să apară și o listă fantezistă ungurească denumind orașe românești cam așa: TeleROMAN („plin de români”- Teleorman), GalLACZI (nume de persoană-Galați), BukorESTE („seara lui Bukor”-București), IassyISTVAN ( nume de persoană-Iași), KoszTANTZA („Tanța cea murdară”-Contanța), FunduLEANY („fata Fundu” – Fundulea), BucsEGY („un rămas bun”-Bucegi), Mangalitza (rasă de porc –Mangalia), SucsEVA (nume persoană), Lukas („cu gaură”-Lugoj). Restul altă dată.
O pleiadă de istorici vin chiar cu o teorie a conspirației conform căreia o străveche civilizație românească ar fi cuprins toate zonele în care s-au stabilit alte popoare. Iat-o colea:
“O ISTORIE A ROMÂNILOR DIN UNGARIA” este chiar o carte de Cionchin și Păiușanu. Traco-daco-getismul profesorului Ionel Cionchin atinge înalte niveluri ale rizibilității. “Exista o scriere vlacă-românească de origine dacică, care se citea de la dreapta spre stânga…MENUMORUT se citeşte TU ROMUNE(M)”…Toponimul “Bihor” se întâlneşte şi în “Buhara”. “Temesa” a dat “Timişul”. “De la Pathisus uşor s-a ajuns la Tisa”. Hidronimul este “românesc”. “Kanizsa” ar veni de românescul “Căniţa”. Kolosvar ar fi trebuit să dea “Colojoară”. Dar n-a dat! Autorul nostru consideră că “Românescul BAN este singurul care poate aspira la o carieră internaţională de exemplu Panonia, Panat, Banloc“. Ardealul este o “codrenie” (cu sau fără C. Zelea? n.n.…). Balatonul e un hidronim curat românesc: “Balta-ton”. “Dunăre” este la fel. (De unde maghiarul „DUNA”? Dar Vaida? Vajda vine de la “voi da”. Altă observație interesantă este aceea că secuii ar fi români maghiarizaţi, ceea ce nu cred Marius Sala şi Ioana Vintilă-Rădulescu, autori serioși ai unui studiu ceva mai terestru.

Advertisements

6 thoughts on “Românizare/maghiarizare

    1. “Exista o scriere vlacă-românească de origine dacică, care se citea de la dreapta spre stânga…MENUMORUT se citeşte TU ROMUNE(M)”…Toponimul “Bihor” se întâlneşte şi în “Buhara” (de ce nu şi în “Buharest”? n.n.). “Temesa” a dat “Timişul” (la sârbi, “Tamiş”, la englezi “Tamisa”,n.n.). “De la Pathisus uşor s-a ajuns la Tisa”. Hidronimul este “românesc”. “Kanizsa” ar veni de românescul “Căniţa”. Atunci de ce ar veni și“Csatad-Lenauheim” de la “Ciaţa” românească, așa cum este scris pe gara localității? Aşa-zisul toponimic românesc Timişoara ar fi fost “din greşeală interpretat TEMES+VAR”; Kolosvar ar fi trebuit să dea, conform istoricului, “Colojoară”. Lasă că și germanii spun că Temeswar vine de la Temes-WEHR, altă improvizație, considerând că “Wehr-apărare” este forma justă. Totul numai ca Temeşvar să nu fie maghiar, cum este, de fapt. Revenind la autorul nostru, dânsul consideră că “Românescul BAN este singurul care poate aspira la o carieră internaţională de exemplu Panonia, Panat, Banloc“. Interesant, Ardealul este o “codrenie” (cu sau fără C. Zelea? n.n.…) Balatonul e un hidronim curat românesc: “Balta-ton”. Nu știm precis dacă în această baltă s-a pescuit vreodată și ton. Și “Dunăre” este la fel. Dar Vaida? Vajda vine de la “voi da”. Altă observație interesantă este aceea că secuii ar fi români maghiarizaţi, ceea ce nu cred Marius Sala şi Ioana Vintilă-Rădulescu, autorii enciclopediei LIMBILE LUMII, Bucureşti, 1981. Este sigur că, alături de istoricii timişoreni o mai credea Pavel Coruţ, cu nume de “kuruts”, deci încă o victimă a maghiarizării. Întrucât pe lume totul este românesc,o concluzie se impune de la sine: ungurii nu sunt decât români maghiarizaţi. Oricum, un craniu recent găsit demonstrează că suntem strămoşii ungurilor, prin Codrenia trecând spre Asia populaţia africană de Neanderthahl. În fine, mi se pare că, oricât ar fi de bine documentată, o poziţie antimaghiară se profilează şi în Timișoara. acest ungher al ţării, “fost” multietnic şi tolerant, dar asezonat cu platformă-program PNR.

      Like

Comments are closed.