A mai rămas ceva de distrus în țara asta?

În 1757 soseşte în Banat genialul hidrostatician Miximilian Fremaut, recomandat austriecilor de guvernatorul olandez Cobenzl. Printr-un ingenios sistem de canale se face desecarea uriaşelor mlaştini de la Ilanca şi Alibunar, absolut toate râurile şi pârâurile din Câmpia Tisei fiind îndiguite. Viaţa localnicilor devine mai sigură în aşezările lor. Absolut uluitoarea descoperire a olandezului, cu aparatele sale din epocă, a fost aceea că, fenomen unic în lume, râurile aproape paralele, Timişul şi Bega, au albii situate la înălţimi diferite faţă de nivelul mării. În aval de Lugoj, albia Timişului curge mai sus decât Bega. Aici a fost amenajat un nod hidrografic; se barează Timişul printr-un dig, iar o parte din apele sale pleacă pe un canal DE ALIMENTARE spre Bega, locul de confluenţă fiind aproximativ aproape, la Chizătău. Canalul navigabil devine mai adânc. Dar pentru a preveni pentru totdeauna inundarea Timişoarei, apele în plus trebuiau deversate undeva, înainte ca ele să ajungă în metropolă. Fremaut a descoperit la Topolovăţu-Mic locul în care Bega curge mai sus decât Timişul, aşa că se construieşte un dig-ghilotină şi un CANAL DE EVACUARE, apa în plus putând pleca înapoi în Timiş.
S-a spus că lucrarea este situată la un nivel de vârf printre rezolvările hidrotehnice ale epocii pe plan european. Marea inundație din 2005 a fost, de fapt, un accident hidrologic. Pentru a nu se ridica nivelul apei în orașul Timișoara, tot debitul Begăi a fost deviat în Timiș. Digul acestui râu a cedat datorită lipsei de îngrijire și a excavării de către niște particulari a balastului din dig, pentru construcții. Practic hidrologii ar mai fi putut da drumul la încă 50-100 de cm de apă prin oraș, dar probabil că ar fi speriat noii investitori străini…

În anii optzeci s-a desăvârșit un sistem uriaș de canale de irigație, dalate cu beton. Magistrala Topolovăț-Șag are numeroase ramificații. Spre gloria post-revoluționară, acestea s-au colmatat, curge prin ele doar iarba uscată. Refacerea navigației este un proiect interzis de Băsescu din start. Oricum, Canalul Bega, fiind unul internațional, trece prin Serbia. Care aspiră la UE, așa că proiectul n-ar trebui abandonat. Este singurul canal navigabil din interiorul țării care comunică spre vest, cu Rhin, Main, Dunăre. Suficient de adânc pentru pescajul unor nave cu fundul plat și având nivel constant.

PORTUL TIMIȘOAREI, AȘA CUM A FOST CÂNDVA
PORTUL TIMIȘOAREI, AȘA CUM A FOST CÂNDVA
Advertisements