Occidentul pierdut

 

După cea de a doua conflagraţie mondială, emigraţia românească de la Paris lansează un apel, tot cu finalitate helvetic-neutră: „”Manifest pentru Constituirea unei Republici Transilvane. În numele principiilor democratice pentru care Aliaţii au luptat în acest război; în numele unui sentiment de justiţie socială şi internaţională care trebuie să pună pe acelaşi plan Ungaria şi România în privinţa sancţiunilor aplicate de Aliaţi; ca urmare a împletirii naţionalităţilor etnice maghiare şi române, nu există nici un motiv de a atribui Transilvaniei mai curând unuia decât celuilalt dintre antagonişti; libertatea cea mai completă de a hotărâ asupra destinelor lor trebuie lăsată locuitorilor. Din punct de vedere geografic şi social Transilvania îndeplineşte pe deplin condiţiile juridice ale unui stat independent, viabil şi modern.
Etniile ei se pot înţelege fără amestecul şovin al Ungariei şi României. Sunt necesare alte soluţii decât trecerea teritoriului de la un stat la altul. Astfel se va soluţiona problema păcii europene. Diferendul maghiar-român e singurul obstacol în calea Uniunii Danubiene. Celor doi antagonişti trebuie să le fie făcută o educaţie internaţională. Membrii Comitetului Director pentru Constituire propun o Republică Transilvană independentă, neutră, după modelul Elveţiei. Helvetizarea Transilvaniei răspunde particularismului zonei, menţinerii economiei. Transilvania aparţine Occidentului, principatele –- Orientului.
În acest timp Transilvania nu poate fi decât trasă înapoi. Cetăţeni ai lumii întregi, vă chemăm să fiţi interesaţi de soluţia mai sus enunţată. ” ( Paris, 1944, Sediul Comitetului, Str. Saulnier nr. 22.” )

Peste doar trei ani Petre Pandrea oferă o soluţie pentru tot teritoriul ţării: “„Idealul României nu mai poate fi decât un ideal de neutralitate, de scoatere a ţării din angrenajul satanic internaţional (…) Idealul politic extern ar fi HELVETIZAREA ROMÂNIEI (s.n.). Nici statele vestice nu ne-ar impune participarea la politica lor complicată şi mapamondică.”” Ironia soartei. În orice caz, atât Banatul cât și Ardealul au avut de timpuriu implantate instituții de tip occidental, au aparținut de Austria și Ungaria care cunoscuseră o dezvoltare central-europeană și occidentală.

Advertisements