Potopul ante-biblic din epopeea mesopotamă „GHILGAMEȘ”

 

“Când se iviră cei dintâi licăriri ale zorilor,
iată că din adâncurile cerului s-a ivit o pâclă neagră,
dinlăuntrul căreia Adad nu înceta să bubuie.
Dintâi se avântară zeii Sullat şi Haniş,
crainicii divini se avântară peste munţi şi câmpii;
Irragal smulse bârnele stăvilarelor cereşti,
şi pomi Ninurta, la a cărui poruncă se sparse cu zgomot
şi se rostogoli
zidul de apă al oceanului.
Anunnakii învârteau torţe deasupra capului
şi cu flăcările lor dădeau foc ţării!
înspăimântătoarea amorţeală a lui Adad cuprinse cu
încetul cerurile
şi preschimbă-n beznă tot ce era lumină.
Temeliile ţării se sfărmară ca un vas.”
“Şase zile şi şapte nopţi
a bătut vântul, potopul vijelios a culcat totul la
pământ.”

 

Advertisements