Potopul ante-biblic din epopeea mesopotamă „GHILGAMEȘ”


  “Când se iviră cei dintâi licăriri ale zorilor, iată că din adâncurile cerului s-a ivit o pâclă neagră, dinlăuntrul căreia Adad nu înceta să bubuie. Dintâi se avântară zeii Sullat şi Haniş, crainicii divini se avântară peste munţi şi câmpii; Irragal smulse bârnele stăvilarelor cereşti, şi pomi Ninurta, la a cărui poruncă se sparse cu zgomot şi se rostogoli zidul de apă al oceanului. Anunnakii învârteau torţe deasupra capului şi cu flăcările lor dădeau foc ţării! înspăimântătoarea amorţeală a lui Adad cuprinse cu încetul cerurile şi preschimbă-n beznă tot ce era lumină. Temeliile ţării se sfărmară ca un vas.” … Continue reading Potopul ante-biblic din epopeea mesopotamă „GHILGAMEȘ”

Scriitorii inutili


Paradoxal, astăzi Uniunea s-a umplut de scriitori. Există o anume frenezie, mai ales la tineri, să-și umple CV-ul cu cât mai multe broșuri apărute. Seniorii se laudă și ei cu cărți multe, chiar dacă nu toate sunt de beletristică. Articolele ocazionale pe care le publică în gazete de hârtie sau online, și le adună unii grijuliu în tomuri de memorii, nelăsând să se piardă acele efemeride, care strânse în volum nu mai prezintă nici un fel de actualitate. În ce mă privește am decis că doar poezia și proza pe care le scriu merită să apară în volume. Imensul meu … Continue reading Scriitorii inutili