Centenarul României Mari (III)


INVADAREA BUDAPESTEI. În 1919 parte din oștile române mărșăluiau,  fără ordin din partea Antantei, din proprie inițiativă prin Budapesta. La 21 martie 1919 guvernul Mihaly a cedat puterea coaliţiei comuniştilor şi social-democraţilor, care au proclamat o republică a Sfaturilor, condusă de Kun Bela. Istoricul român L. Banyayi ne spune că la Oradea s-a creat Sfatul central al revoluţionarilor români, având ca sop nu unirea cu boierimea, ci cu „harnica şi cinstita muncitorime şi ţărănime, cu Republica sfaturilor din România”. „Instaurarea dictaturii proletariatului în Ungaria a declanşat o largă mişcare de solidaritate în rândul maselor muncitoare române…s-a făcut o agitaţie deschisă … Continue reading Centenarul României Mari (III)

Centenarul României Mari (II)


(OPERETA REGINEI). “POVESTEA VIETII MELE” A apărut în Editura „Adeverul S.A.” şi a fost tradusă din limba engleză de Margarita Miller- Verghy. Este de mirare că republicanii-regăţeni vechi ai României democrate n-au găsit cu cale să re-publice acest volum al, în fond, reginei lor, „întregitoare”. Nu convine ceva în atitudinea unei principese/regină vizavi de moravurile cu iz de stârv ale „nomenclaturii” valahe ale vremii. Care continuă să existe și azi. Convin doar undele de lumină solară , care, zice-se, au fermecat o ţară. Românca  britanică le-a zis-o în faţă dâmbovițenilor care şi-au dorit prinţ străin, pentru că, precum azi, nu … Continue reading Centenarul României Mari (II)

Centenarul României Mari (I)


(ABUZURILE ARMATEI ROMÂNE)…Deocamdată Aliaţii interveniseră pentru a opri ofensiva românească pe Tisa. Delegații SUA știau că I.I.C. Brătianu e vinovat că prin pretenţiile sale a provocat demisia guvernului social-democrat al lui Karoly, care l-a mandatat pe Otto Roth pentru declararea Republicii Bănăţene, şi instituirea bolşevismului. Iar oştile române, înaintând spre centrul continentului, ar fi luat, pur şi simplu exemplul Aliaţilor, ale căror trupe ocupaseră tot teritoriul Germaniei, până la Rhin. “Armata română a depăşit toate liniile de demarcaţie; să se retragă!” Aliații nu puteau înţelege de ce clauza minorităţilor era considerată în regatul român drept o încălcare a independenţei iar … Continue reading Centenarul României Mari (I)