“Secolul extremelor”de Eric Hobsbawm

RECENZII

În cartea “”Secolul extremelor – XX”” a istoricului britanic,  profesor la ‘Leland Stanford University/California”, Eric Hobsbawm  spune: “Crucea cu Săgeţi din Ungaria obţinea 25% la alegerile din 1939, “Garda de Fier s-a bucurat de un sprijin popular şi mai mare””. Hobsbawm vorbeşte despre antisemitismul din estul Europei, unde ““evreul reprezenta punctul de contact dintre modul de viaţă al ţăranului şi economia exterioară, lumea modernă şi conflictele ei”,” (referire la popoarele slave, maghiar, român ).
“Acest antisemitism a oferit fascismului o bază largă, “mai ales Gărzii de Fier din România şi Crucii cu Săgeţi din Ungaria. În fostele teritorii ale habsburgilor şi Romanovilor legătura era mai clară decât în Reichul german, unde antisemitismul rural era mai tolerant…””. Pare incredibil?
Evreii fugeau realmente de la Viena la Berlin. “Dreapta română radicală, care făcea apel la pogromuri, inventase termenul “naţionalism” încă din 1890. Garda de Fier s-a sprijinit pe ţărănimea săracă”.
“Stânga actuală (dinainte de 1990, n.n.) nu recunoaşte cât de largă a fost aderarea la fascism a muncitorilor comunişti şi socialişti””. Un lucru clar este că ascensiunea dreptei radicale a avut loc după primul război mondial – acest reper fundamental al istoriei mondiale moderne – şi a fost o reacţie la revoluţia socială, ea însăşi o reacţie împotriva claselor ce au favorizat extinderea conflagraţiei. ““Lenin le-a dat naştere lui Mussolini şi Hitler”. Fascismul s-a manifestat plenar “în ţările ale căror conducători erau de modă veche, reacţionari sau de dreapta, în ţări ca Ungaria, România, Finlanda…”.
Ca antidot la criza mondial㠓fascismul a dinamizat şi modernizat economiile””, spune autorul. Iar ca paradox: “propaganda de război a lui Goebbels era internaţionalistă”. Naţionalismul german actual este o “fiară care doarme”, lăsând doar umbrele xenofobe să vegheze ca locurile de munc㠓germane” să nu fie ocupate de prea mulţi străini. (Cartea a fost scrisă înaintea lărgirii Uniunii Europene).
Europa rămâne potențial periculoasă. Lumea Nouă rămâne salvatoarea unei generaţii, altminteri de sacrificiu. Canada și în parte SUA şi-au spălat vechile păcatele rasiste, acceptând o lume proaspătă care ar avea lucruri mai importante de făcut decât să dezgroape securea de război a naționalismului.

Advertisements